Положення про атестацію педагогічних працівників (новинки, зміни)

Положення про атестацію педагогічних працівників (новинки, зміни)

Наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 р. № 805, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.12.2022 р. № 1649/38985, затверджено ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Воно вступає в дію з 01.09.2023 року, проте, починаючи з дня його офіційного опублікування набирають чинності такі норми:

🟢Раніше присвоєні кваліфікаційні категорії, педагогічні звання педагогів є дійсними до атестації, проведеної за новим Положенням.

🟢Педагогічні працівники, які працюють у ЗО та мають вищу освіту за спеціальностями, що не відповідають навчальним предметам або педагогічній діяльності за посадою, вважаються такими, що мають відповідну посаді професійну кваліфікацію та атестуються як ті, що мають відповідну освіту.

🟢 Проходження успішної сертифікації та наявність чинних сертифікатів зараховується як проходження чергової (позачергової) атестації із присвоєнням/збереженням кваліфікаційної категорії, педагогічного звання.

🟢 Мінімальний загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти впродовж 5 років становить не менш 120 годин (4 кр. ЄКТС).