ПОЛОЖЕННЯ

Положення – це нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації освітнього процесу у закладі фахової передвищої освіти.
Положення розробляються на основі внутрішніх нормативних документів Коледжу та інших нормативно-правових актів України з питань фахової передвищої освіти, згідно рекомендацій і стандартів, визначених чинним законодавством України та згідно Положення про Відокремлений структурний підрозділ "Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного".
Метою розробки Положень є методичне забезпечення ефективної систем и якості надання освітніх послуг здобувачам фахової передвищої освіти Коледжу.

ДІЮЧІ ПОЛОЖЕННЯ


1. Положення про Відокремлений структурний підрозділ "Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного".2. Положення про педагогічну раду ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» .3. Положення про адміністративну раду ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»4. Положення про методичну раду ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ».5. Положення про піклувальну раду ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» (потребує оновлення)6. Положення про відділення ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»7. Положення про заочну форму навчання у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»8. Положення про циклову комісію ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»9. Положення про дистанційне навчання у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»10. Положення про бібліотеку ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»11. Положення про навчально-методичний кабінет ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» (2023)12. Положення про підрозділ по працевлаштуванню ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»13. Положення про приймальну комісію ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»14. Положення про академічну доброчесність у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»15. Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»16. Положення про організацію освітнього процесу у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» (2023)17. Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти (внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності) ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»18. Про індивідуальний навчальний план здобувача фахової передвищої освіти у ВСП "Мелітопольський коледж ТДАТУ"19. Положення про комісію з моніторингу якості освітньої діяльності у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»20. Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»21. Положення про порядок та умови здійснення вибору навчальних дисциплін здобувачами фахової передвищої освіти у ВСП "Мелітопольський коледж ТДАТУ"22. Положення про самостійну роботу студентів у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» 23. Положення про організацію виховної роботи у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»24. Положення про керівника академічної (студентської) групи у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»25. Положення про студентське самоврядування у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»26. Положення про вибори Голови та членів студентської ради ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»27. Положення про щорічний конкурс на кращу студентську групу у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»28. Положення про організацію фізичного виховання у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»29. Положення про індивідуальний план роботи викладача у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»30. Положення про відкрите заняття у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»31. Положення про рейтингове оцінювання роботи викладачів ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»32. Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» (2023)33. Положення про атестацію педагогічних працівників (2023)34. Положення про освітньо-професійні програми ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» 35. Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»36. Положення про робочу програму навчальної дисципліни у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»37. Положення про оцінювання знань здобувачів освіти із дисциплін загальноосвітньої підготовки у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» 38. Положення про оцінювання результатів навчання у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» 39. Положення про розгляд студентських звернень та скарг у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»40. Положення про атестацію здобувачів фахової передвищої освіти у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» (2023)41. Положення про ведення класних журналів (за рівнем профільної середньої освітои) у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»42. Положення про ведення журналів обліку роботи академічної групи та викладачів циклу професійної підготовки ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»43. Положення про призначення, виплату та розмір стипендії у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»44. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»45. Положення про переведення студентів, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб, на навчання за рахунок видатків державного бюджету у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»46. Положення про академічні відпустки та повторне навчання у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»47. Положення про порядок визнання результатів навчання здобутих у неформальній та/або інформальній освіті у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» (2023)48. Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»49. Положення про практичну підготовку студентів у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ» (2023)50. Положення про навчальні кабінети та лабораторії ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»51. Положення про навчально-виробничі майстерні ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»52. Положення про атестацію робочих місць і паспортизацію лабораторій, кабінетів у ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»53. Положення про сайт ВСП «Мелітопольський коледж ТДАТУ»54. Про академічну мобільність здобувачів фахової передвищої освіти у ВСП "Мелітопольський коледж ТДАТУ"

ПРОЄКТИ ПОЛОЖЕНЬ


ФОРМА ЗВОРОТНього зв'язку