Ліцензування


Ліцензування закладу фахової передвищої вищої освіти — процедура визнання спроможності закладу фахової передвищої освіти певного типу розпочати освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів фахової передвищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.
Ліцензування освітньої діяльності закладів фахової передвищої освіти здійснюється перед початком підготовки фахівців за напрямом, спеціальністю спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки шляхом проведення ліцензійної експертизи.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки на підставі заяви закладу фахової передвищої освіти про проведення ліцензійної експертизи у двомісячний термін приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі.
Обов’язковою умовою видачі ліцензії закладам фахової передвищої освіти є наявність у них необхідної матеріально-технічної, науково-методичної та інформаційної бази, бібліотеки, науково-педагогічних кадрів за нормативами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
Ліцензія (фахова передвища освіта)

Профільна середня освіта


Освітня діяльність у сфері повної загальної середньої освіти здійснюється закладами освіти за наявності ліцензії. Рішення про видачу ліцензії приймає орган ліцензування після розгляду заяви та документів, що підтверджують відповідність забезпечення освітнього процесу заявника ліцензійним умовам.
Ліцензія (повна загальна середня освіта)