ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

Історія. Поточні умови господарювання на початку 2000-х вимагали підготовки спеціалістів нової формації. В контексті вирішення цього питання 31 серпня 2004 р. наказом № 110 було створено ЦК загальноекономічних дисциплін та бухгалтерського обліку. Викладачі зробили суттєвий внесок у розбудову спеціальності, формування молодих спеціалістів, удосконалення навчально-методичної роботи.
⌚️Сьогодення. Облік і оподаткування - це спеціальність💰, яка вивчає правила та процедури обліку фінансових операцій та оподаткування. Спеціалісти у цій галузі займаються розрахунками 📱 податків, складанням фінансових звітів 📑 та аналізом фінансової діяльності 📊підприємств. Професіонали цього напряму працюють в банках, аудиторських компаніях, фінансових установах та інших організаціях. Спеціалісти у цій галузі мають великий вплив на розвиток бізнесу 💸 та економічний розвиток країни 📈.
Ключові дисципліни фахової підготовки: 💸 Казначейська справа💸 Облік і звітність у бюджетних установах💸 Податкова система💸 Інформаційні системи і технології в обліку💸 Гроші та кредит💸 Фінансовий облік
Ким працювати після випуску: 👨‍💼 Бухгалтер та касир - експерт👩‍💼 Асистент бухгалтера - експерта👨‍💼 Ревізор👨‍💼 Інспектор, Інспектор з інвентаризації, інспектор - ревізор, інспектор податкової служби👨‍💼 Державний податковий інспектор👨‍💼 Ревізор - інспектор податковий

Освітньо - професійна програма

● Облік і оподаткування (2023)

НАВЧАЛЬНІ плани

● Навчальний план (на основі БСО, 2023)● Навчальний план (на основі ПЗСО, 2023)

Договори з ПІДПРИЄМСТВАМИ

● Комунальне підприємство "ЧИСТОТА" ММР ЗО● Мирненська селищна військова адміністрація Мелітопольського району Запорізької області.

Громадські обговорення

Відокремлений структурний підрозділ "Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного" запрошує всіх хто бажає взяти участь у громадських обговореннях проєкту освітньої програми на 2024/25 навчальний рік для всіх форм вступу.
Нам важлива думка роботодавців, представників бізнес-структур, випускників, здобувачів, педагогічних працівників та інших стейкхолдерів, які небайдужі до якості фахової передвищої освіти.
Під час участі в громадських обговореннях пропонуємо звернути увагу на такі критерії якості освітньої програми:
● відповідність освітніх компонентів програмним результатам навчання;● відповідність освітніх компонентів визначеним компетентностям;● доцільність розподілу кредитів для опанування освітніх компонентів та забезпечення програмних результатів навчання;● ефективність використаних видів навчальних занять, форм організації освітнього процесу, методів навчання та оцінювання;● якості практичної підготовки;● відповідність освітньої програми сучасним тенденціям ринку праці.
Також свої зауваження, пропозиції або побажання Ви можете надіслати на електрону поштову скриньку gro.uastcm%40cimedaca.ytuped або заповнити форму зворотного зв’язку.
Проєкт освітньо професійної програми "Облік і оподаткування" (2024)
Вашу думку буде враховано при перегляді освітніх програм робочою групою.

ЗВОРОТНІ ВІДГУКИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

● Комунальне підприємство "ЧИСТОТА"