ВИкладачу

Педагогічний ОСКАР

 • Загальні засади

  Державна установа «НМЦ ВФПО» та Національна академія педагогічних наук України оприлюднили ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнський конкурс «Педагогічний ОСКАР-2024». Згідно пункту 3.6. згаданого документу, конкурсні роботи у 2024 році оцінюються за номінаціями:
  Особливості організації освітнього процесу у закладі фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України.
  ● Менеджмент інноваційної діяльності закладу фахової передвищої освіти у професійній підготовці конкурентоспроможних фахівців (інноваційна діяльність структурних підрозділів закладу освіти, співпраця з виробництвом (бізнесом), стейкхолдерами, соціальне партнерство, міжнародна співпраця, профорієнтаційна робота тощо).
  Цифровізація освітнього процесу у закладі фахової передвищої освіти.
  Педагогічна майстерність викладача закладу фахової передвищої освіти.
  Інноваційні освітні технології у діяльності викладача закладу фахової передвищої освіти (е-навчання, дистанційне, змішане, мобільне, проблемне, різнорівневе, інклюзивне, студентоцентроване навчання, ігрові та інші технології).
  Освітній вебсайт викладача.
  Інтерактивний навчально-методичний посібник з дисципліни (друкований варіант).
  ●  Електронний навчально-методичний посібник з дисципліни.
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни.
  Сучасні дидактичні підходи до організації практичної підготовки здобувачів освіти у закладі фахової передвищої освіти (навчальні практикуми, віртуальні лабораторії та тренажери, робочі зошити, контроль результатів навчання, позааудиторна (гурткова, дослідна) робота тощо).
  Досвід візуалізації навчального матеріалу (опорні конспекти, наочні посібники, фрейми, логічно-символьні моделі, блок-схеми, граф-схеми, динамічні моделі, ментальні карти, інтерактивні стрічки часу, інтернет-меми, хмари тегів, інтерактивні мультимедійні презентації, атласи, відеолекції, навчальні відеофільми, ютуб-канали тощо).
  Виховання студентської молоді у закладі фахової передвищої освіти в умовах сучасних викликів (досвід роботи заступника директора з виховної роботи, куратора групи, вихователя гуртожитку, практичного психолога, соціального педагога).


Положення


Лист про ПРОВЕДЕННЯ


ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ РОБІТ