Практична підготовка


Практична підготовка здобувачів освітиє обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття освітньо - професійного ступеня і має на меті набуття ними професійних навичок та вмінь. Метою практики є оволодіння здобувачами освіти сучасними методами, формами, засобами майбутньої професійної діяльності, її організації, формування професійних умінь і навичок, виховання потреби систематичного оновлення.
Практична підготовка завжди була невід’ємною частиною освітнього процесу. В рамках підготовки висококваліфікованих фахівців в Коледжі широко застосовують різноманітні форми і види практики, яка дає змогу здобувачам освіти за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці. Завданням такого практичного навчання є: підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання у сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складниками новітніх технологій; набуття професійних навичок; змога прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації; впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень; співпраця із трудовим колективом і вміння адаптуватися.
Перелік видів практик для кожного напряму підготовки та спеціальності, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальними планами та графіком освітнього процесу.

Графіки практичного навчання

Графік практичного навчання 2023/24 н.р. (щомісячний)