СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

В умовах мінливого зовнішнього середовища важливим способом реагування закладів фахової передвищої освіти на сучасні виклики є перехід до використання стратегічного планування як вагомого засобу управління, що дозволяє підвищити конкурентоспроможність Коледжу та сприяє зростанню ефективності управлінських процесів. Потреба у Стратегії розвитку викликана низкою причин, зокрема:
● комплексними та постійними змінами у сфері фахової передвищої освіти України;● законодавчими вимогами;● стрімкими темпами науково-технічного прогресу та інноваційної діяльності;● впровадженням Цілей Сталого розвитку в Україні;● інтеграцією України у міжнародне освітнє середовище;● реалізацією європейського вектору розвитку України;● розвитком демократії та розширенням кола заінтересованих сторін (стейкхолдерів) у реалізації освітньо - професійних програм;● зростанням конкуренції на ринку освітніх послуг.
Стратегія розвитку Коледжу являє собою комплекс узгоджених цілей і завдань розвитку закладу фахової передвищої освіти на тривалу перспективу, а також базові елементи механізму їх реалізації. Стратегія уособлює філософське осмислення управлінської діяльності Коледжу через призму головного призначення ЗФПО, концентрує увагу на зміцненні позицій Відокремленого структурного підрозділу "Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного" у нестабільному оточенні, конструює бажане майбутнє для спільноти Коледжу.
Стратегія розвитку ВСП "Мелітопольський коледж ТДАТУ"