акредитація освітньо - професійних програм


Акредитація освітньо–професійної програми – оцінювання осітньо-професійної програми та освітньої діяльності закладу фахової передвищої освіти за цією програмою на предмет:
● відповідності стандарту фахової передвищої освіти, що включає, крім вимог стандарту за відповідною спеціальністю, дотримання ліцензійних умов;
● спроможності закладу освіти виконати вимоги стандарту та забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітньо - професійній програмі результатів навчання, у тому числі завдяки функціонуванню внутрішньої системи забезпечення якості;
● досягнення заявлених у програмі результатів навчання (відповідність визначеного кредитного виміру освітніх компонент, обраних методів викладання та оцінювання тощо).
Інституційна акредитація встановлює відповідність системи внутрішнього забезпечення якості закладу фахової передвищої освіти чинним вимогам до системи забезпечення якості фахової передвищої освіти. Необхідною передумовою проведення інституційної акредитації закладу фахової передвищої освіти є акредитація всіх його освітньо-професійних програм. Процес акредитації має використовуватись закладом фахової передвищої освіти для розвитку і вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти. Акредитація освітньо-професійної програми є добровільною і проводиться за ініціативою закладу освіти.
Метою акредитації є оцінювання освітньо-професійної програми на предмет її відповідності стандарту фахової передвищої освіти, а також спроможності закладу освіти забезпечити досягнення здобувачами освіти передбачених в освітньо-професійній програмі результатів навчання. Акредитація освітньо-професійних програм та інституційна акредитація покликані вирішити два основних завдання:
1. Допомогти закладу ФПО визначити сильні і слабкі сторони освітньо-професійної програми та/або (у випадку інституційної акредитації) системи забезпечення якості, і розробити конкретні заходи щодо їх удосконалення.2. Надати всім зацікавленим сторонам (здобувачі освіти та їх представники, роботодавці, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, місцеві та територіальні громади тощо) інформацію про якість освітньо-професійних програм і надійність забезпечення якості у закладі ФПО.

Сертифікати про акредитацію

Продовжено можливість отримання умовної акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти

14 жовтня 2022 року до постанови Кабінету Міністрів України “Деякі питання акредитації освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в умовах воєнного стану” від 21.03.2022 № 338 внесено зміни, які дають можливість до припинення/скасування воєнного стану в Україні отримувати умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти безоплатно та без проведення акредитаційної експертизи.
Державній службі якості освіти надано повноваження протягом трьох років після припинення/скасування воєнного стану в Україні ухвалювати рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти без проведення акредитаційної експертизи та без оплати її вартості за заявами закладів освіти, які:
● переміщені з тимчасово окупованої території/населеного пункту, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;● розміщені на території проведення воєнних (бойових) дій.
Такі зміни зумовлені тим, що через окреслені вище умови об’єктивно неможливо здійснювати акредитаційну експертизу освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти в установленому порядку.