МОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ


Мова разом із територіальною приналежністю та культурно-історичними особливостями народу є однією з ключових ознак нації.У ній виявляється самобутність народу, досвід його буття, вона є засобом єднання поколінь і формування національної самосвідомості. Український письменник О.Гончар писав, що «мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять, найцінніше надбання віків».
Неможливо переоцінити роль мови в державотворчих процесах. Зокрема, державна мова забезпечує єдність території нації, сталість функціонального вияву держави на міжнародній арені, спадкоємність усіх попередніх поколінь.
Мовна політика є частиною національної політики, органічним складником певного політичного курсу держави. Пріоритетним напрямом мовної політики в Україні є утвердження і розвиток української мови, оскільки вона є головною ознакою української нації, яка історично проживає на території цієї держави, становить абсолютну більшість її населення й дала офіційну назву державі.
Мовою освітнього процесу в закладі фахової передвищої освіти, відповідно до Закону України “Про освіту”, Закону України «Про фахову передвищу освіту», Закону України “Про державну мову України”, Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, Конституції України та Положення про Відокремлений структурний підрозділ "Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного", є українська мова.

ОСНОВНІ НОРМАТИВНО - ПРАВОВІ АКТИ


1. Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”2. Указ Президента України від 31 травня 2018 року № 156/2018 “Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України”3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 596-р “Про схвалення Стратегії популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова – успішна держава” (із змінами)4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1585-р “Про затвердження плану заходів з реалізації першого етапу (до 2022 року)”5. Стратегія популяризації української мови до 2030 року “Сильна мова – успішна держава” (із змінами)6. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року № 474-р “Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року”7. Європейська культурна конвенція 1954 року8. Регламент Кабінету Міністрів України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 9509. Порядок взаємодії Уповноваженого із захисту державної мови з органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 81910. Порядок здійснення Уповноваженим із захисту державної мови контролю за застосуванням державної мови органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 81711. Конституція України
12. Програма функціонування і розвитку української мови у ВСП "Мелітопольський коледж ТДАТУ" на 2023/30 роки.13. Додаток до Програми функціонування і розвитку української мови у ВСП "Мелітопольський коледж ТДАТУ" на 2023/30 роки.14. План роботи уповноваженого із захисту української мови у ВСП "Мелітопольський коледж ТДАТУ" на 2023/24 н.р.

ФУНКЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОГО ІЗ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ

– стежити за дотриманням мовного законодавства в Коледжі;
– захищати права здобувачів фахової передвищої освіти отримувати освітні послуги українською мовою (державною мовою);
– сприяти популяризації української мови в Коледжі.

ПОВІДОМИТИ ПРО ПОРУШЕННЯ

Пропонуємо в разі наявності інформації про порушення вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», зокрема положення частини першої статті 21 цього Закону (мовою освітнього процесу є державна мова), повідомити мовному омбудсмену про конкретні випадки недотримання вимог щодо обов’язкового застосування державної мови під час освітнього процесу в Коледжі.
Звернення щодо порушень мовного законодавства.