Правила прийому 2024

Правила прийому на навчання до ВСП "Мелітопольський коледж ТДАТУ" у 2024 р. (станом на 26.03.2024 р.)

додатки до правил

Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для вступу у 2024 році зі скороченим терміном навчання осіб, які здобули кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника для здобуття освітнього - професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.
Додаток 2. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для вступу у 2023 році зі скороченим терміном навчання осіб, які здобули кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника для здобуття освітнього - професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.
Додаток 3. Обсяги державного замовлення для здобуття фахової передвищої освіти у Відокремленому структурному підрозділі "Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного" у 2024 році.
Додаток 4. Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностей у Відокремленому структурному підрозділі "Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного" яким надається особлива підтримка.
Додаток 5. Порядок прийому для здобуття фахової передвищої освіти до Відокремленого структурного підрозділу "Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного" осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення.
Додаток 6. Вимоги до мотиваційних листів та критерії їх оцінювання.
Додаток 7. Порядок проведення індивідуальних усних співбесід в дистанційній формі.