ДАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ДЛЯ ВСТУПУ НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ПЗСО) ТА ОСВІТНЬО - КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ "КВАЛІФІКОВАНИЙ РОБІТНИК"

Illustration