Відкрите заняття з української літератури!

Відкрите заняття з української літератури!

На цьому тижні, 14 лютого, в рамках затвердженого плану проведення відкритих занять у 2023/2024 навчальному році було проведено відкрите заняття у викладача Лідії Степанівни НОВОСАД в академічний групі 2М - 22 (122) з дисципліни "Українська література" на тему: "Щоденник" - джерело історії життя О.Довженка і трагічної доби. Публіцистичність." На заході були присутні представники адміністрації та викладачі циклової комісії "Загальної та загальноосвітньої підготовки" ВСП "Мелітопольський коледж ТДАТУ", які викладають філологічні дисципліни.

Упродовж уроку було досягнуто мети: доведено значущість «Щоденника» Олександра ДОВЖЕНКА для нащадків у плані правдивого відображення дійсності часів письменника та в плані всебічного вивчення творчості відомого українського режисера та автора; з΄ясовано, яких проблем торкався автор у своєму записнику; здобувачі освіти засвоїли нові літературознавчі поняття - "щоденник", "публіцистичність". Крім того, студенти розвивали вміння досліджувати художні особливості творів, знаходили та виокремлювали основне. Викладач значну увагу зосередила на життєвих імпульсах появи твору, особливостях авторського бачення й оцінки історії України й українського народу, розкритті національних і загальнолюдських проблем у "Щоденнику" Олександра ДОВЖЕНКА.

Тема виявилась надзвичайно актуальною з огляду на сьогодення та реалії сьогоднішньої російсько - української війни. Лідія НОВОСАД продемонструвала високий рівень володіння сучасними інтерактивними технологіями з проведення дистанційного уроку, а саме: були застосовані інтерактивні вправи "Ключові слова", ігрова вікторина Worldwall, робота з інтерактивною дошкою Padlet, можливості штучного інтелекту з навчальною метою.