Знайомство з ТДАТУ ім. Д. Моторного. Факультет ЕіКТ

Знайомство з ТДАТУ ім. Д. Моторного. Факультет ЕіКТ

🖥 ТДАТУ ім. Д. Моторного продовжує цикл профорієнтаційних заходів у ВСП "Мелітопольський коледж ТДАТУ". Сьогодні, 09 листопада, було організовано відеоконференцію з представниками факультету електроенергетики та комп'ютерних технологій.

🎙 У процесі зустрічі на платформі Google Meet декан факультету, к.т.н., доцент, Сергій ГАЛЬКО ознайомив студентів з особливостями ступеневого переходу між коледжем та університетом. В жорстких умовах сьогодення факультет враховує будь-які фактори, що можуть впливати на якість освітнього процесу, проводяться постійні опитування і громадські обговорення, враховуються пропозиції самих студентів щодо внесення змін до освітніх програм.

🎙 Заступник декана, к.т.н., доцент, завідувачка кафедри “Електроенергетика і електротехнології”, Юлія ПОСТОЛ, презентувала цьогорічним випускникам коледжу освітню програму "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка". Було представлено відео та мультимедійні матеріали, що характеризують ОП та спеціальність в цілому.

🎙 Завідувач кафедри "Комп'ютерні науки", к.п.н., Сергій ШАРОВ, представив випускникам коледжу освітню програму "Комп'ютерні науки". Галузь інформаційних технологій отримала стрімкий розвиток в освіті за останні роки, і кафедра постійно аналізує будь які зміни для актуалізації дисциплін та практичного навчання. Були представлені презентації з захистів переддипломних практик бакалаврів на закордонних підприємствах, де вони суміщають трудову діяльність та здобуття вищої освіти в актуальному форматі дуальної освіти.

➡️ Вже класичним пунктом зустрічі стало визначення алгоритму подальшого спілкування здобувачів освіти коледжу з представниками факультету та кафедр для отримання профорієнтаційної консультації.